قائمة طعام

گرد و غبار در سنگ آهن گوتنگ خرد شده است