قائمة طعام

شن و ماسه آهن تیتانیوم و وانادیوم را کاهش می دهد