قائمة طعام

این فرآیند را از سنگ معدن به محصول نهایی طلا می دهد